Политика за поверителност, използване на бисквитки и защита на личните данни на PARA Robotics Incubator

Във връзка с целите си за насърчаване на българските успехи в сферата на роботиката и автоматизацията, сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация” организира обучително-менторска програма именувана „PARA Robotics Incubator“. Програмата е с продължителност шест месеца, която съчетава подкрепа от опитни инженери и достъп до лаборатории и развойни центрове и е отворена към всички лица или екипи от лица, с идеи или проекти в сферите на роботика, дронове, IоТ, машинно зрение, изкуствен интелект, AGV или свързани с тях.

С цел успешното провеждане на програмата, сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация” събира определени категории лични данни, като настоящата политика има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Сдружението и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Кой обработва личните Ви данни?

Сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация” („PARA”) е ЮЛНЦ, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205319541, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Република България.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас на адреса ни на управление: гр. София, ул. „Самуилец” № 11, или на електронна поща: info@para.expert;

С цел успешното провеждане на програмата, сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация” събира определени категории лични данни, като настоящата политика има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Сдружението и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Какви принципи спазваме при обработката на личните Ви данни?

 • Прозрачност, законосъобразност и добросъвестност ;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

Какви лични данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

За целите на участие в PARA Robotics Incubator от Сдружението събираме следните данни:

 • Две имена
 • Възраст/ години
 • Данни за контакт (телефон и/ или електронна поща).

Обработването е необходимо за успешното провеждане на обучително-менторска програма, както и за реализиране на легитимните интереси на PARA, когато обработването е пропорционално на вашите основни права и интереси.

Сдружението не събира и не обработва лични данни, които:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • Съдържат биометрични данни, данни за здравословното състояние и други в тази връзка.

Сдружението не прилага методики за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Ако сте подали апликационна форма за участие в PARA Robotics Incubator, целите, за които обработваме личните ви данни са:

 • Подготовка на присъствен списък;
 • Подоготовка на ежемесечна класация на проектите в инкубатора;
 • Кореспонденция, свързана с участието Ви в програмата;
 • Периодично изпращане на актуална информация за обученията, профила на лекторите и менторите, менторските сесии и достъпа до лабораториите;
 • Популяризиране на дейността на екипите в и разработките в инкубатора;
 • Други цели във връзка с провеждането на обучително-менторската програма;

Основанието, на което обработваме личните ви данни e чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на изрично получено съгласие от Вас като ползвател на интернет страницата. Основанието, на което обработваме личните ви данни, е изричното Ви съгласие за обработка, изразено чрез:

 • Апликационната форма на сайта на PARA Robotics Incubator
 • Разрешение за обработване на данни
 • Декларация за обработване на лични данни

Обработването на личните данни може да продължи и за други цели, различни от тези, за които първоначално са били събрани, ако това е съвместимо с първоначалната цел или се извършва въз основа на ваше предварително съгласие.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Съхраняваме данните на всички, кандидатствали за участие в PARA Robotics Incubator в срок до три месеца от началото на програмата, а данните на всички участници с програмата се съхраняват в срок до три месеца от приключването на програмата. След изтичането на този срок, данните се изтриват.

Изключение от горното са електронните пощи на участниците, които се обработват до изрично оттегляне на съгласието ви, изразено чрез натискане на бутон за отписване, заложен в края на получаваните електронни съобщения.

С кого можем да споделяме вашите лични данни?

Сдружението зачита и пази поверителността на вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Сдружението да разкрие ваши лични данни на следните категории лица:

 • Държавни органи и институции – във връзка с изпълнение на законови задължения, Сдружението може да бъде задължено да разкрие лични данни на лица, чиито данни обработва. Това разкриване може както да е наложено от законово задължение, така и да е в резултат на изрично постановление, указание или искане на държавни органи или институции.
 • Банки и финансови институции – във връзка с изплащане на награди за участие в инкубатора, Сдружението може да разкрие пред обслужващата банка информацията, необходима за осъществяване на плащането.
 • Собственици на лаборатории и развойни центрове – във връзка с организиране на достъпа на участниците в инкубатора до инфраструктурата на лабораториите и развойните центрове, които партнират на PARA в провеждането на програмата.
 • Членове и дарители на сдружението – на тези лица се предоставят единствено статистически данни.

При всички случай, данните ви няма да бъдат обработвани извън Република България.

Използване на бисквитки

Сдружението използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт.

Вие можете по всяко време да управлявате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите на интернет страницата на инкубатора.

Лични данни на деца

PARA не събира лични данни на лица, ненавършили 14 години без съгласие, дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника. Ако смятате, че е възможно да сме събрали информация от лице под 14 годишна възраст, моля, свържете се с нас на адрес info@para.expert. Ако разберем, че сме събрали каквато и да е лична информация от лице, ненавършило 14 години, без потвърдено съгласие от страна на родителите, ще го изтрием от нашата база данни.

Какви са правата ви при обработването на личните Ви данни?

 • Право на информация

Имате право да изискате и получите от PARA потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас чрез изпращане на съобщение до info@para.expert. Сдружението си запазва право да поиска да удостоверите своята самоличност с лицето, за което се отнасят данните.

 • Право на достъп

Имате право на достъп до Вашите лични данни, които обработваме.

 • Право на коригиране

Имате право да поискате от PARA да коригира неточности в личните данни, които се обработват за Вас.

 

Благодарим ти! Започваме с разглеждането на твоята идея.

Ще получиш покана за разговор с нашия екип, в който да разкажеш повече и ти помогнем как можеш да я преработиш, ако е необходимо.  

Ще те очакваме на 6 април (събота)  в The Venue, София Тех Парк, където ще имаш възможност да презентираш пред специализирано жури своята идея. За повече въпроси ни пиши на info@para.expert 

Екипът на PARAi 

Здравей, моля да отговориш на следните няколко въпроса, за да приемем кандидатурата ти за PARA Robotics Incubator vol.3